2. Schůze zastupitelů SDH

23.11.2008 20:27

2. Schůze zastupitelů SDH

konaná 11.3.2008

Přítomných členů 6

Nedostavilo se členů 1

1) Dotace,sponzorské dary

2) Okrsková soutěž

3) Plán tréninků

4) Seznam závodů

5) Výuka pro nejmenší

6) Třídění odpadu-akce

7) Pořádání zábav

8) Diskuse

9) Závěr

 

1. Dotace:

Žádosti o dotaci ve výši 25000 kč nebylo ze strany zastupitelů obce vyhověno. Z důvodu reorganizace rozdělování dotací mezi spolky. Dotace se nadále budou řešit na příštím zasedání zastupitelů. O příspěvek na činnost SDH Hnojice budeme žádat podnikatele a podniky v naší obci.

2. Okrsková schůze:

Na okrskové schůzi v Babicích nám bylo povoleno pořádání okrskové soutěže a to v termínech 3.5,10.5 a 17.5.2008.

Rozhodnutý byl termín 17.5.2008.

Soutěž bude obsahovat 100m - překážek a požární útok.Minimální počet závodníků pro 100m překážek bude 5 členů SDH.

Na tuto akci musíme zajistit:

1)Občerstvení

2)Technickou četu

3)Ozvučení

4)Zdravotní službu

5)WC-sokolovna

Zajistit povolení na postavení překážek na hřišti (týden dopředu),zajistit zdroj vody pro požární útok.

Do konce měsíce podáme žádost o propůjčení hřiště a příslušenství TJ Sokol Hnojice a žádost o povolení konané akce Obecní úřad Hnojice.

 

 

3. Plán tréninku:

Z důvodu hraní fotbalu se tréninky budou konat v sobotu a pondělí. Po další domluvě se tréninky budou upravovat.

4. Seznam závodů:

Seznam závodů zasílá okrsek. Po obdržení seznam zveřejníme v hasičské zbrojnici, na stránkách www.sdhhnojice.blog.cz a na nástěnce SDH Hnojice.

5. Výuka pro nejmenší:

O velkých prázdninách budeme vyučovat hasičskému sportu děti, které budou mít zájem a to v určených dnech a hodinách členů SDH. Podrobnější zařizování proběhne na schůzi v červnu.

6. Třídění odpadů:

1) Sběr železného šrotu- 22.3.2008 , dle potřeby se bude odpad odvážet i v pátek 21.3.2008 a to z důvodu předejití odcizení.

2) Na měsíc červen plánujeme sběr papíru v rámci recyklace. Výtěžek, půjde na uspořádání akce pro děti ze školky ( opékání buřtů v hájku)

 

  1. Pořádání zábav:

1) první letošní zábava bude při pořádání okrskové soutěže tj. 17.5.2008 od 20.00hodin na hřišti

2) upřesnění dalších termínů pořádání zábav bude možné až po projednání s TJ Sokolem Hnojice a obecním úřadem. Jestli okolnosti dovolí, chceme pořádat další 2 taneční zábavy.

8. Diskuse :

Návrhy:

Pořádání plesu v sokolovně Hnojice.

Pořádání Silvestru 2008 v sokolovně pojatý jako ples nebo párty.

9. Závěr:

V bodě 1-7 bylo 6 členů pro 0 se zdrželo 0 proti

V bodě 8 se návrhy budou projednávat na dalších zasedáních.

Po svolání starostou SDH M. Oháňkou, bude v měsíci březen další chůze a to mimořádná, z důvodu pořádání Okrskové soutěže.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.