Práce sboru v roce 2007

23.11.2008 20:17

Práce sboru v roce 2007

SDH Hnojice má v současnosti 33 členů.
V loňském roce začali členové SDH Hnojice opravovat Hasičskou zbrojnici, její oprava by měla být dokončena v tomto roce.
Zatím byly vyrobeny poličky na hadice a na hasičské nářadí,držáky na zavěšení savic a sacích košů, osekala se špatná omítka ze stěn a připravily se na omítnutí a vymalování.
Členové SDH Hnojice zde odpracovali celkem 187 hodin.
Během roku se členové SDH Hnojice starali o místní lesík (hájek). Především se vysekávali cestičky a udržovalo posezení v hájku,které vybudovali členové SDH Hnojice.
Zde bylo odpracováno celkem 110 hodin
21-22.7.2007 členové SDH Hnojice vymalovali místní autobusovou zastávku.
Zde odpracovali celkem 13 hodin.
V loňském roce SDH Hnojice zakoupil přenosnou požární stříkačku PPS 12,kterou bychom chtěli letos nechat upravit na požární sport.Jedná se o výměnu motoru a sacího kola.Dále SDH Hnojice obdržel jako sponzorský dar od pana Petra Čecha dvě sportovní proudnice.
Členové SDH Hnojice se aktivně podílely na akcích konaných ve spolupráci s místním Obecním úřadem a Sokolem Hnojice.Jedná se o dětský den a Mikulášskou besídku.
Obecní úřad Hnojice poskytl SDH Hnojice nástěnku před obchodem,o tuto nástěnku se stará slečna Pavla Kolářová a Libuše Körnerová.

Cvičení a soutěže

V roce 2007 SDH Hnojice uskutečnilo celkem 9 cvičení a to ve dnech 1.5, 8.5, 24.5, 7.6, 14.6, 21.6, 24.6, 26.6 a 3.8.2007.Cvičení se účastnilo v průměru 12 členů.
Družstva SDH Hnojice se zúčastnily celkem 6 soutěží a to Okrsková soutěž v Žerotíně - z účastnila se 2 družstva,muži se umístily na 4 místě a ženy na 2 místě. (7mužů,7žen)
Soutěž v Moravské Huzové o sošku Sv.Floriánka - účastnilo se ho 1 družstvo a umístilo se na 6 místě.(7 mužů)
Soutěž ve Střelicích (Hanácká extraliga) účastnilo se 1 družstvo a obsadilo 17 místo.(smíšené družstvo 5mužů a 2 ženy)
Soutěž v Liboši O pohár starosty obce Liboš - účastnily se 2 družstva ,muži se umístily na 10 místě a ženy na 2 místě.(7 mužů a 5 žen+1 kluk šel za holky+1 holka z SDH Třebčín)
Soutěž v Řídeči O pohár starosty SDH Řídeč - účastnily se 2 družstva,muži se umístily na 6 místě a ženy na 1 místě.(6 mužů a 6 žen)
V roce 2007 členové SDH Hnojice odpracovali celkem 310 hodin.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.