Výroční Valná Hromada

14.01.2009 23:47

Výroční Valná Hromada

SDH Hnojice

 

Program VVH Hnojice:

 

1)      Zpráva o činnosti SDH Hnojice za letošní rok

2)      Plán činnosti na rok 2009

3)      Změna člena představenstva SDH Hnojice

4)      Diskuse

5)      Usnesení

6)      Závěr

 

 

1)      Zpráva o činnosti SDH Hnojice za rok 2008

 

Od poslední VVH SDH Hnojice se představenstvo SDH Hnojice sešlo celkem 7 krát a to 21.2,11.3,3.4,7.6,7.9,5.10 a 9.112008

Zástupci SDH Hnojice se zúčastnily všech členských Výborových schůzí  Okrsku Štěpánov

17.1.2008 pomáhaly členové SDH Hnojice s přípravou sokolovny na Sokolský ples.Na přípravě se podílelo celkem 7 členů SDH Hnojice .

 

V letošním roce se pokračovalo na opravě Hasičské zbrojnice a to ve dnech 9.2,23.2,29.3,12.4,14.5,13.9,29.9,8.11 a 12.11.2008. V Hasičské zbrojnici se pokračovalo v bouchávání omítek,následném úklidu sutě z obecního dvoru a výrobě nových poliček,držáků savic.Ve zbrojnici  se veškeré Hasičské nářadí a věci museli vytáhnout a uskladnit tak aby nedošlo k jeho poškození během nahazování nových omítek,na opravách se celkem podílelo 9.2-4čl. ,23.2-7čl. ,29.3-6čl. ,12.4-7čl. ,14.5-2čl. ,13.9-5čl. ,20.9-4čl. ,8.11-2čl. ,12.11-5čl. SDH Hnojic. Během těchto brigád se odpracovalo celkem 132 hodin.

Dokončení těchto oprav provedl O.U. Hnojice.V současnosti jsou v Hasičské zbrojnici nahozeny nové omítky a připravené poličky.Zbývá ještě napojit káble ke světlům a vymalovat.

6.4,12.7 a 23.8.2008 uspořádali členové SDH Hnojice brigády v Hájku ,kde se uklízelo posezení,vysekávali cestičky a odklízeli spadané větve.Brigád se zúčastnilo 6.4-10čl. ,12.7-4čl. a 23.8.2008 -2čl. SDH  Hnojice a odpracovali celkem 61 hodin.

3.5.2008 provedly členové SDH Hnojice napouštění 2 bazénů  z hydrantu. Zároveň se provedla zkouška a vyčištění těchto hydrantů zúčastnilo se 5 členů SDH Hnojice.

 

V letošním roce se představenstvo SDH Hnojice rozhodlo o úpravě vlastní PPS 12 na PPS 15,tato úprava by neměla přesáhnout částku 10000kč.

10.5.2008 pořádal SDH Hnojice Okrskovou soutěž v Požárním sportu s večerní zábavou.Tato soutěž byla Okrskem hodnocena jako dobře připravená a organizačně zabezpečená soutěž.Na přípravě Okrskové soutěže a taneční zábavě se podílelo 16 členů SDH Hnojice a 5 členů Sokola Hnojice.

18.10.2008 uspořádal SDH Hnojice ve spolupráci s Obecním úřadem zájezd pro občany Hnojic.Účastnici zájezdu si mohli prohlédnout Hasičské muzeum a Mánesovu síň  v Čechách pod Kosířem a soukromé Hasičské muzeum a muzeum domácích prací a nástrojů  Olšanech.Zájezdu se zúčastnilo 20 občanů  Hnojic z 26 přihlášených.

Členové sboru Dobrovolných Hasičů Hnojice odpracovali celkem na 4 brigádách 192 hodin + příprava okrskové soutěže a taneční zábavy 186 hodin,celkem odpracovali 378 hodin.

Sbor Dobrovolných Hasičů Hnojice má 33 členů.

 

2)Plán na rok 2009:

 

1.      účast na závodech, především v našem okrsku

2.      provést revizi hydrantů v obci, kontrolu jejich funkčnosti, případně nahlášení nefunkčních hydrantů

3.      udržovat posezení v Hájku a jeho okolí, včetně sekání zeleně

4.      úklid potoka i Hájku

5.      v srpnu pořádat Hnojické Hody

6.      spolupracovat s Obecním úřadem a ostatními organizacemi, vypomáhat s pořádáním akcí v Hnojicích (plesy, zábavy, dětský den, Mikuláš apod.)

7.      uspořádat taneční zábavu nebo zábavy

 

3)Změna člena představenstva SDH Hnojice

 

Návrh na změnu dosavadního pokladníka ( Jan Vyhnánek) z důvodu špatné komunikace se zastupiteli SDH Hnojice nedostatku času za člena aktivního ( Jana  Majerová) a schopného lépe vést účetnictví  SDH Hnojice.

Jiný návrh kdo by se mohl starat o pokladnu nebyl,námitky proti tomuto návrhu nejsou a při hlasování byl tento návrh jednomyslně odhlasován.

 

 

4) Diskuse

 

Starosta místního Sokola Hnojice poděkoval za pomoc při přípravě plesů a dalších akcí a zároveň nám popřál hodně štěstí do příštího roku,těší se na další naši spolupráci se Sokolem.

Starosta obce Hnojic  poděkoval za spolupráci jak na pořádání společenských akcí tak i za pomoc při rekonstrukci hasičské zbrojnice,popřál nám hodně úspěchů v nové roce 2009 a naplnění našeho plánu činností na rok 2009.

Hosté ze Štěpánova nám poděkovali za výborně připravenou Okrskovou soutěž, za dobrou spolupráci s obecním úřadem a se Sokolem.Popřáli nám hodně úspěchů v novém roce.

Hosté s Babic našemu sboru popřáli ať se nám daří v dalším roku tak jako v tomto roce. Všem hostům děkujem,jsou to pro nás jen a jen příznivé a kladné věci a pokud to půjde tak důvěru v nás vloženou nezklamem.

 

5) Usnesení

 

Výroční Valná Hromada SDH Hnojice

Schvaluje: Zprávu o činnosti SDH Hnojice za rok 2008

Bere na vědomí Finanční zprávu SDH Hnojice

Schvaluje změnu v Představenstvu  SDH Hnojice

Schvaluje plán činnosti na rok 2008

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.